Xarici dil

Xarici dil
Xarici dil


Xarici dil


 
  • Yeni başlayanlara oxuma və yazma dərsləri
  • Söz ehtiyatını zənginləşdirən metodika
  • Fərdi və qrup şəklində dərslər
  • Danışığı sürətləndirən conversation saatları
  • Keçilən mövzulara dair mütəmadi yoxlamalar